torsdag 25 april 2013

De nationella proven

De nationella proven är nu över i årskurs 3 och eleverna har nu gjort åtta delprov i svenska och åtta delprov i matematik. Vi har under provperiodens gång fått följa berättelsen om Nova och Troj med temat Om natten vilket gett proven en trevlig inramning.

Eleverna har jobbat mycket omsorgsfullt med sina uppgifter och det har genomgående under provtillfällena rått en positiv anda i klassen. Tillfällen där ni föräldrar har möjlighet att bekanta er med proven och era barns resultat kommer att ordnas senare under våren. Härnäst följer rättning, analys och sammanställning av resultat för oss lärare och när detta är klart kommer samtal att hållas med eleverna där de får se och diskutera sina prov med oss lärare.

/Linda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar