söndag 19 maj 2013

Foto, demokrati och framsteg i matten - Vecka 20


Denna vecka har Vargarna fått bekanta sig närmare med sin nya lärare till hösten Uffe och vad jag har hört så har detta upplevts positivt både från Vargarnas sida och från Uffes sida. Bådar gott inför hösten!


Uffe var vikarie på måndag och torsdag och på torsdagen och eftersom han är lärare i historia och samhällslära passade han på att undervisa Vargarna i demokrati. 

Elevalster från fotograferingen på bilden.

I onsdags jobbade vi med foto på bilden. Eleverna fick i uppgift att i grupper fotografera fritt på skolgården under 20 minuter. När tiden hade gått fick de komma in och föra över sin bilder till sina datorer för att sedan tillsammans i gruppen och fundera över lite över sina bilder; vilka bilder blev bra? vilka kunde blivit bättre? på vilket sätt kunde man ha gjort dem bättre? Fortsättning på fototemat följer framöver...

  
Ytterligare ett elevalster...

Utöver detta har vi som vanligt haft lite matte, svenska och engelska. I matte håller vi på med addition och subtraktion av tal upp till 10000 och glädjande nog så börjar jag märka att arbetet med att räkna med tankeled, alltså att visa räknemetoden i skrift, börjar sätta sig! Det har tagit sedan hösten med uppehåll när vi jobbat med andra teman förstås. Att tillägna sig förståelsen för hur man ska använda tankeled vid räkning av addition och subtraktion är ganska utmanande och tar tid att vänja sig vid och har varit det som varit allra svårast i de nationella proven, men nu kan vi äntligen börja skörda lite frukt av vårt envetna arbete!

och ännu ett elevalster.

Trevlig fortsättning på söndagen!

/Linda 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar